Πρυτανείο

ΜΗΤΕ 1248Κ063Α0231601
 
 

Τσίντζινα (Πολύδροσο)

Δωμάτια 11, Kλίνες 28

Τηλέφωνο: +30 27310 26982, +30 6974 074340

mail: info@pritanio.gr

Ιστοσελίδα