Ταλετόν

MHTE 1248Κ060Α0162201
 
 

Ξηροκάμπι, Φάρις

Δωμάτια 10, Kλίνες 30

Τηλέφωνο: +30 27310 35150

mail: info@taleton.gr

Ιστοσελίδα