Τα μνημεία της οδού Τριακοσίων

Βορειοανατολικά, στην οδό Τριακοσίων, θα συναντήσετε δύο σημαντικά αρχαιολογικά ευρήματα, τα όποία συνδέονται με τα μεσοβυζαντινά μνημεία της ακρόπολης της Σπάρτης.
Έναν ναό σταυροειδή εγγεγραμμένο με τρούλο, που έχει θεμελιωθεί πάνω σε αρχιτεκτονικά κατάλοιπα ελληνιστικών και ρωμαϊκών χρόνων, και χρονολογείται στα τέλη του 10ου αιώνα κι ένα υστερορωμαϊκό βαλανείο, (3ος με 4ος αιώνας μ. Χ) στο οποίο υπάρχουν χώροι για θερμό, χλιαρό και κρύο λουτρό καθώς και ψηφιδωτά δάπεδα.
real-sparta
 

Είναι κοντά στον δρόμο που οδηγεί βόρεια στην Ακρόπολη της Αρχαίας Σπάρτης. Τμήμα του υστερορωμαϊκού βαλανείου μετατράπηκε στους βυζαντινούς χρόνους σε λουτρό, που χρονολογείται στα τέλη του 10ου αιώνα με αρχές του 11ου αιώνα μ. Χ. Πιθανόν μαζί με τον σταυροειδή εγγεγραμμένο με τρούλο ναό και τμήμα βυζαντινού ελαιοτριβείου, που βρέθηκε βορειότερα, να αποτελούν μια μνημειακή ενότητα της μεσοβυζαντινής Λακεδαιμονίας.
 
 
Σήμερα
 
Φωτογραφίες