Παρατήρηση πουλιών

Στον Ταΰγετο υπάρχουν περιοχές που είναι ενταγμένες στο Ευρωπαϊκό Δίκτυο Προστατευόμενων Περιοχών Natura 2000, υπάγονται στις σημαντικές για τα πουλιά περιοχές της Ελλάδας (Important Bird Areas) καθώς στην ιδιαίτερα πλούσια ορνιθοπανίδα του Ταϋγέτου περιλαμβάνονται και αρκετά σπάνια είδη πουλιών.
Η ορνιθοπανίδα στην ευρύτερη περιοχή του ορεινού όγκου του Ταΰγετου ξεπερνάει τα 100 είδη εκ των οποίων τα μισά περίπου είναι εποχικοί επισκέπτες καθώς το βουνό αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα μεταναστευτικά περάσματα στη χώρα μας.
real-sparta
 

Από τα αρπακτικά εδώ ζει ο χρυσαετός, ο σπιζαετός, ο φιδαετός, ο γερακαετός, ο σφηκιάρης, η γερακίνα, το ξεφτέρι, το διπλοσάινο, ο πετρίτης, το κιρκινέζι και το βραχοκιρκίνεζο. Στα αλπικά του βουνού ζούνε σπάνια είδη, όπως η χιονάδα, ο πυρροκότσυφας, ο χιονοψάλτης, ο τοιχοδρόμος, το βλαχοτσίχλονο και η κοκκινοκαλιακούδα. Άλλα πουλιά του Ταΰγετου είναι η πετροπέρδικα, το τρυγόνι, ο γκιώνης, η κουκουβάγια, ο χουχουριστής, το γιδοβύζι, ο κούκκος, ο λευκονώτης δρυοκολάπτης, η βουνοσταχτάρα, το βραχοχελίδονο, η δεντροκελάδα, η δεντροσταρήθρα, ο τρυποφράχτης, ο θαμνοψάλτης, ο καρβουνιάρης, ο σταχτοπετρόκλης, ο γαλαζοκότσυφας, η τσίχλα, η γερακότσιχλα, ο μαυροσκούφης, ο πυρροβασιλίσκος, η γαλαζοπαπαδίτσα, η ελατοπαπαδίτσα, ο βραχοτσοπανάκος, ο κοκκινοκεφαλάς, η κίσσα, ο κόρακας, το φανέτο, ο φλώρος, ο σταυρομύτης, το σιρλοτσίχλονο και ο τσιφτάς.
 
real-sparta
 

Η ορνιθοπανίδα του Πάρνωνα διαθέτει μεγάλη ποικιλία ιδίως στρουθιόμορφων πουλιών, όπως παπαδίτσες, τσοπανάκους, τσίχλες, κοτσύφια, σπουργίτια, χελιδόνια, κουρούνες κ.α., ο δε υγρότοπος του Μουστού χρησιμοποιείται ως σταθμός διατροφής και ξεκούρασης από πολλά σπάνια μεταναστευτικά υδρόβια ή παρυδάτια είδη. Η ορνιθοπανίδα του Πάρνωνα περιλαμβάνει τουλάχιστον 249 είδη με παρουσία μόνιμη ή εποχική, ενώ κάποια είδη είναι περαστικά κατά τη διάρκεια της μετανάστευσης ή περνούν τυχαία από την περιοχή.

Τα 80 από τα είδη αυτά χρήζουν ιδιαίτερης προστασίας. Τα πιο σπάνια είναι ο χρυσαετός, ο τσίφτης, ο στεπόκιρκος, ο σταυραετός, η χιονάδα, ο πετροκότσιφας, η χιονότσιχλα, η κιτρινοκαλιακούδα και ο πορφυροτσικνιάς. Οι κορυφές του Πάρνωνα με τη χαμηλή θαμνώδη βλάστηση, αν και έχουν μικρή ποικιλότητα ειδών, παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον λόγω της ύπαρξης πουλιών προσαρμοσμένων ειδικά στο περιβάλλον αυτό, όπως είναι η χιονάδα και η κιτρινοκαλιακούδα.
 
 
Σήμερα
 
Φωτογραφίες